Obszary badawcze

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego koncentruje swoją uwagę na następujących obszarach badawczych:

 1. sektor bankowy,
 2. rynek ubezpieczeniowy,
 3. rynek kapitałowy,
 4. rynek emerytalny,
 5. rynek obrotu wierzytelnościami,
 6. rynek usług płatniczych,
 7. rynek usługi factoringowych,
 8. rynek usługi leasingowych,
 9. instytucje infrastruktury rynków finansowych,
 10. finanse publiczne,
 11. oraz inne usługi finansowe.


Powyżej przedstawiony zakres zainteresowań Ośrodka dotyczy prac badawczych i analitycznych przeprowadzanych zarówno na potrzeby instytucji publicznych, jak i podmiotów komercyjnych, głównie pod kątem oceny skutków regulacji w wyżej wymienionych dziedzinach. W naszych założeniach jest podejście ex ante, czyli w trakcie procesu legislacyjnego (np. konsultacji społecznych projektów aktów normatywnych, czy szerokiej dyskusji nad zasadnością i konsekwencjami wdrażania poszczególnych rozwiązań systemowych) oraz podejście ex post, czyli badania skutków już obowiązujących regulacji. Analizy odnoszą się do uwarunkowań regulacyjnych systemu finansowego w przekroju europejskim (Unii Europejskiej) i krajowym.ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved