Prawa autorskie

Odpowiedzialność operatora serwisu internetowego
Niniejszy serwis jest umieszczony w witrynie internetowej "www.alterum.pl" (dalej zwanej "Witryną"), której właścicielem i operatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (dalej zwany "WIB").

Niniejsza Witryna ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji na interesujące ich tematy, związane z działalnością ALTERUM Ośrodka Analiz i Badań Systemu Finansowego zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Choć dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zawartych w niniejszej Witrynie, Fundacja WIB nie gwarantuje ich kompletności, poprawności i aktualności. Ponadto, w zakresie prawem dopuszczonym, Fundacja WIB wyłącza wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za wady. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady samej Witryny, usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz wszelkich informacji, programów komputerowych i innego rodzaju materiałów elektronicznych kopiowanych z Witryny na inne nośniki informacji; powyższe obejmuje także odpowiedzialność za przerwy w kopiowaniu informacji z Witryny oraz za wirusy komputerowe i inne programy komputerowe lub sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub rozwiązanie realizowane w oparciu o informacje zawarte w naszej Witrynie. Przed podjęciem konkretnej decyzji w danym stanie faktycznym należy skontaktować się z Fundacją WIB. Niektóre odnośniki w niniejszej Witrynie mogą prowadzić do serwerów administrowanych przez osoby lub organizacje, za które Fundacja WIB nie odpowiada. Fundacja WIB nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach, w tym zwłaszcza za ich prawdziwość.

 Aktualne walidacje serwisu
 Valid CSS!

Prawa autorskie
 W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej Witryny posiada Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod html, nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia Fundacji WIB.

 © Copyright 1999-2005 by Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.
All rights reserved.
 Wszelkie pytania i uwagi na temat serwisu prosimy kierować do webmastera.


ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved