Raporty

 

 

Długoterminowe oszczędności finansowe w Polsce

Anna Korzeniowska, Beata Lewicka

 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

 Warszawa 2016

 POBIERZ RAPORT

Dodatkowe daniny publicze sektora finansowego - przegląd międzynarodowy

Jolanta Szołno-Koguc, Małgorzata Twarowska

 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

 Warszawa 2015

 POBIERZ RAPORT

Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego

Michał Polasik, Anna Piotrowska, Natalia Kumkowska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2015

 POBIERZ RAPORT

 

Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności

Katarzyna Kochaniak

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

Analiza kryteriów zasady proporcjonalności w kontekście projektu Rekomendacji U

Piotr Pisarewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle zasady proporcjonalności

Agata Adamska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

Ocena projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz instrumentów nadzoru makroostrożnościowego

Magdalena Fedorowicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

 

Analiza kryteriów zasady proporcjonalnościw założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze finansowym, ustawy prawo bankowe i niektórych innych ustaw

Aneta Waszkiewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2013

POBIERZ RAPORT


ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved