Współpracownicy

Współpracownicy ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego:

- prof. dr hab. Monika Marcinkowska

- prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

- dr hab. Agata Adamska prof. SGH

- dr hab. Magdalena Fedorowicz prof. UAM

- dr hab. Piotr Masiukiewicz prof. SGH

- dr hab. Ewa Miklaszewska prof. UEK

- dr hab. Michał Polasik

- dr Mateusz Folwarski

- dr Aleksandra Jurkowska

- dr Monika Klimontowicz

- dr Katarzyna Kochaniak

- dr Iwa Kuchciak

- dr Błażej Lepczyński

- dr Piotr Pisarewicz

- dr Karolina Przenajkowska

- dr Joanna Świderska

- dr Andrzej Walitza

- dr Aneta Waszkiewicz

- mgr Michał Boda

- mgr Radosław Ciukaj

- mgr Dariusz Daniluk

- mgr Krzysztof Kil

- mgr Sebastian RatajczykALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved