Zasada proporcjonalności

      

Szanowni Państwo,

witamy na stronach Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Po prawej stronie znajdzie Państwo - w pełnych wersjach do pobrania - najbardziej kompletne w zasobach polskiego Internetu opracowania dotyczące zasady proporcjonalności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi książkami i opracowaniami oraz całą stroną i cieszymy się na ewentualną współpracę.

ALTERUM ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji. Autorami są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i instytucji finansowych prywatnych oraz publicznych. Nasi Współpracownicy biorą udział w licznych konferencjach upowszechniając ideę i korzyści płynące ze stosowania zasady proporcjonalności.

Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą, opublikowaniem artykułów czy opinii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole niniejszej strony.

Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym

Stanisław Kasiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Jan Monkiewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2016
ISBN 978-83-922099-6-6

POBIERZ MATERIAŁ INFORMACYJNY

Zasada proporcjonalności - przełom w ocenie regulacji

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Wierzba

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego 
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014
ISBN 978-83-922099-5-9

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności

Katarzyna Kochaniak

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

Analiza kryteriów zasady proporcjonalności w kontekście projektu Rekomendacji U

Piotr Pisarewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014


POBIERZ RAPORT

Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle zasady proporcjonalności

Agata Adamska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

Ocena projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz instrumentów nadzoru makroostrożnościowego

Magdalena Fedorowicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

 

Analiza kryteriów zasady proporcjonalnościw założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze finansowym, ustawy prawo bankowe i niektórych innych ustaw

Aneta Waszkiewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2014

POBIERZ RAPORT

Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2013

POBIERZ RAPORT

 

 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35, fax.: 22 201 21 13

Twoje imię i nazwisko Twój email Treść


Designed by Studio Interaktywne zgodka.net, Powered by zgodka.net CMS  © 2015 Alterum.pl, All Right Reserved