Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego wydał książkę Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego ? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej, Warszawa 2013 (stron 202, ISBN 978-83-922099-3-5). Jej recenzentem był prof. S. Flejterski. Publikacja ta dotyczy problematyki relacji sektora bankowego z interesariuszem publicznych w nowych, pokryzysowych uwarunkowaniach, w szczególności w świetle potrzeb rozwojowych gospodarki i społeczeństwa.

Składa się z 4 rozdziałów poświęconych kolejno transformacji instytucjonalnego systemu bankowego (raporty: Larosière’a , Volckera , Vickersa, Liikanena oraz koncepcja Unii bankowej), teoretycznych aspektów budowania relacji banków z interesariuszem publicznym, pobudzającej i hamującej dla wzrostu makroekonomicznego roli uwarunkowań regulacyjnych dotyczących sektora bankowego, a także potrzeb lepszego wykorzystania banków w polityce gospodarczej Polski. Książka będzie dostępna w wybranych, specjalistycznych księgarniach, a na stronach "Książki" możecie się Państwo zapoznać z jej syntezą.