Rada Programowa

Przewodniczący:
 
Dr h.c. Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich
 
Członkowie:
 
Jerzy Bańka – wiceprezes Związku Banków Polskich
 
Rafał Bednarek – wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej SA
 
Dr Mieczysław Groszek – prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kalicki – członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.
 
Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Związku Banków Polskich
 
Dr Mariusz Zygierewicz – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP