Zasada proporcjonalności

 

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo - w pełnych wersjach do pobrania - najbardziej kompletne w zasobach polskiego Internetu opracowania związane z zasadą proporcjonalności. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi książkami, opracowaniami własnymi i zewnetrznymi.

ALTERUM ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, zwłaszcza pod kątem oceny skutków regulacji. Autorami są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i instytucji finansowych prywatnych oraz publicznych. Nasi Współpracownicy biorą udział w licznych konferencjach upowszechniając ideę i korzyści płynące ze stosowania zasady proporcjonalności.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą, opublikowaniem artykułów czy opinii zapraszamy do kontaktu na adres zamieszczony w stopce strony.