Fintechy

Obecna rewolucja technologiczna intensywnie zmienia sektor finansowy, a w jego ramach bankowość. Przemiany nie dotyczą tylko wdrażania innowacji finansowych i zwiększania efektywności operacyjnej, ale odnoszą się do szerokiego spectrum konsekwencji obejmujących m.in. aspekty produktowe, marketingowe, społeczne, kulturowe,bezpieczeństwa, skuteczności nadzoru i wiele innych. Wymuszają one nowatorskie podejście do modeli biznesowych instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Pojawiły się nowe podmioty nie skrępowane ciasnym gorsetem regulacji, elastyczne, nie obciążone tradycyjnymi schematami działania, nazywane są one fintechami. Dodatkowo regulator wzmocnił ich pozycję rynkową, zmuszając banki do otwarcia dostępu do kont klientów na ich życzenie, dla podmiotów trzecich. Chodzi przede wszystkim o parabanki, ale także dotychczasowych bankowych konkurentów, co wynika z Dyrektywy PSD 2. Należy się zatem liczyć z zaostrzoną konkurencją, jak również z nowymi polami współpracy różnych podmiotów na styku finansów i technologii.

Powyżej przedstawione nowe uwarunkowania skłaniają, a nawet wymuszają szerokie prowadzenie analiz, odnoszących się do uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, regulacyjnych, społecznych. Dlatego też dla ALTERUM jest to jedna z priorytetowych dziedzin badawczych.

Zachęcamy do współpracy zarówno różnego typu instytucje (publiczne, prywatne, komercyjne, akademickie i inne) oraz osoby indywidualne zainteresowane tą problematyką.

 

Obecna rewolucja technologiczna intensywnie zmienia sektor finansowy, a w jego ramach bankowość.  Przemiany nie dotyczą tylko wdrażania innowacji finansowych i zwiększania efektywności operacyjnej, ale odnoszą się do szerokiego spectrum konsekwencji obejmujących m.in. aspekty produktowe, marketingowe, społeczne, kulturowe, bezpieczeństwa, skuteczności nadzoru i wiele innych. Wymuszają one nowatorskie podejście do modeli biznesowych instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Pojawiły się nowe podmioty nie skrępowane ciasnym gorsetem regulacji, elastyczne, nie obciążone tradycyjnymi schematami działania, nazywane są one fintechami. Dodatkowo regulator wzmocnił ich pozycję rynkową, zmuszając banki do otwarcia dostępu do kont klientów na ich życzenie, dla podmiotów trzecich. Chodzi przede wszystkim o parabanki, ale także dotychczasowych bankowych konkurentów, co wynika z Dyrektywy PSD 2. Należy się zatem liczyć z zaostrzoną konkurencją, jak również z nowymi polami współpracy różnych podmiotów na styku finansów i technologii.
Powyżej przedstawione nowe uwarunkowania skłaniają, a nawet wymuszają szerokie prowadzenie analiz, odnoszących się do uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, regulacyjnych, społecznych. Dlatego też dla ALTERUM jest to jedna z priorytetowych dziedzin badawczych. Zachęcamy do współpracy zarówno różnego typu instytucje (publiczne, prywatne, komercyjne, akademickie i inne) oraz osoby indywidualne zainteresowane tą  problematyką.

Open banking w wydaniu europejskim

Przemysław Kondraciuk; Lech Kurkliński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

"Mimo upływu wielu lat od początku globalnego kryzysu finansowego i reakcji na niego w postaci szoku regulacyjnego, banki nadal muszą się zmagać z koniecznością wdrażania coraz to nowych regulacji. Do tych o charakterze ostrożnościowym silniej dołączyły uregulowania prokonsumenckie. W największym stopniu uwaga skupia się na kluczowych dokumentach, jak rozporządzenie GDPR, dyrektywy PAD czy PSD2.(...)"

Artykuł:link 

 

Kierunki regulacji sektora fin-tech na rynku usług finansowych

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

"Cyfryzacja, technologia i globalizacja wywołują zmiany na licznych rynkach dóbr lub usług. Interesująca sytuacja cechuje rynki finansowe, na których dotychczas działają nie tylko instytucje poddane restrykcyjnej regulacji (np. banki), ale także wiele parabanków, w tym firm fin-tech.. Banki podkreślają  koncepcję równych reguł gry rynkowej dla wszystkich podmiotów, które świadczą podobne usługi i podejmują zbliżone ryzyko. Powstaje pytanie, czy banki są dostatecznie zwinne, elastyczne i konkurencyjne pod względem kosztów. Banki nie zawsze nadążają za zmianami, firmy fin-tech mogą zatem przejąć częściowo ich klientów. Banki cieszą się jednak większym zaufaniem jako podmioty bezpieczne, które podlegają regulacji, a także nadzorowi ze strony państwa. Działanie na tym rynku firm fin-tech wywołuje pytania o równość reguł gry, ocenę konkurencji i współpracy, a także celowości poddania tych nowych konkurentów regulacji właściwej dla instytucji finansowych.

Innowacje finansowe zmieniają obraz sektora finansowego na świecie. W XX wieku państwa dążyły do budowy na swoich terytoriach lokalnych lub globalnych centrów finansowych, dziś natomiast trwa konkurencja w obszarze innowacji finansowych opartych na najnowocześniejszych technologiach i stworzenia akceleratorów rozwoju na bazie przyspieszonego rozwoju wytwórców tych technologii (...)"

Opracowanie można przeczytać tutaj

 

Fin-tech –  w jakiej mierze start-upy mogą być konkurentem dla banków?

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

"Technologia, cyfryzacja i globalizacja wywołują zmiany na rynkach dóbr lub usług. Ciekawa sytuacja cechuje rynki finansowe, na których dotychczas działają nie tylko instytucje poddane restrykcyjnej regulacji (np. banki), ale także wiele parabanków, w tym firm fin-tech.. Banki podkreślają koncepcję równych reguł gry rynkowej dla wszystkich podmiotów, które świadczą podobne usługi i podejmują zbliżone ryzyko. Powstaje pytanie, czy banki są dostatecznie zwinne, elastyczne i konkurencyjne pod względem kosztów. Banki nie zawsze nadążają za zmianami, firmy fin-tech mogą zatem przejąć częściowo ich klientów. Banki cieszą się jednak większym zaufaniem jako podmioty bezpieczne, które podlegają regulacji, a także nadzorowi ze strony państwa. Działanie na tym rynku firm fin-tech wywołuje pytania o równość reguł gry, ocenę konkurencji i współpracy, a także celowości poddania tych nowych konkurentów regulacji właściwej dla instytucji finansowych, nie hamując innowacji napędzających rozwój rynku. Na firmy fin-tech można spojrzeć również w kontekście przenikania się sektora finansowego i niefinansowego (financialization), generowania innowacji finansowych „obchodzących” regulacje łagodzące ryzyko, tworzenia instytucji parabankowych wymykających się spod prawa.(..) "

Tekst można przeczytać tutaj

 

 

Forum Technologii Bankowych 2017

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz – ALTERUM

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

28 stycznia 2016 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie odbyła się debata w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów" pod tytułem

"CZY I W JAKI SPOSÓB TRZEBA ZMIENIĆ POLSKI SYSTEM BANKOWY?".
W debacie udział wzięli : dr Jerzy Głuszyński Instytut Badawczy ProPublicum
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ALTERUM
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Józef Wancer, Prezes Rady Nadzorczej banku BGZ BNP Paribas
Moderatorem była prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prezentację prof S.Kasiewicza Regulacje stymulujące rozwój innowacji można przeczytać tutaj

 

 

 
   -