Zakres współpracy

Zwracamy się z propozycją współpracy do wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianym rynkiem finansowym.

Nasze zaproszenie ma charakter zarówno instytucjonalny (do różnego typu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i personalny (do poszczególnych osób).

W ramach pierwszej kategorii widzimy:

  • publiczne instytucje nadzorujące rynek finansowy,
  • publiczne instytucje współpracujące z różnorodnymi podmiotami finansowymi,
  • uczelnie i jednostki naukowo-badawcze,
  • komercyjne podmioty finansowe (banki, ubezpieczyciele, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, powszechne towarzystwa emerytalne, firmy leasingowe, factoringowe, obrotu wierzytelnościami, windykacyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, instytucje infrastrukturalne rynku finansowego, spółdzielcze podmioty finansowe, firmy pośrednictwa finansowego, doradcze, audytorskie i inne),
  • organizacje samorządowe i zrzeszeniowe podmiotów finansowych,
  • inne podmioty zainteresowane rynkiem finansowym.

 

Personalne zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem finansowym, a w szczególności do:

  • akademickiej kadry naukowo-dydaktycznej,
  • ekspertów i specjalistów,
  • kierownictw i pracowników instytucji publicznych oraz prywatnych podmiotów działających na rynkach finansowych.


Szczególnego rodzaju zaproszenie dotyczy studentów, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat rynków finansowych, posiadających już w tej dziedzinie dorobek (referaty, eseje, streszczenia lub wyciągi z prac licencjackich i magisterskich), który mógłby być publikowany na stronach ALTERUM.

Zapraszamy do kontaktu poprzez wykorzystanie danych adresowych zamieszczonych w stopce strony.