Prezentacje

 

Prezentacja Konwent Bankowości Spółdzielczej 2018, L. Kurkliński, zespół ALTERUM, Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce. Szanse i zagrożenia

Konferencja Wyzwania Bankowości 2018 prezentacja do panelu : Regulacje – hamują czy stymulują innowacyjność sektora finansowego? K. Kalicki

Konferencja Wyzwania Bankowości 2018 prezentacja do panelu: Nowe modele biznesowe – ewolucja czy rewolucja? E.Miklaszewska

Seminarium ZBP 2017 Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych, technologicznych i regulacyjnych K.Kokot, L.Kurkliński

Prezentacja Konferencja UEK 2017 Foreign capital in the Polish banking sector.Intrecultural context.L.Kurkliński

Prezentacja Seminarium PTE 2016 Regulacje stymulujące rozwój innowacji S.Kasiewicz

Prezentacja Konferencja Wyzwania Bankowości 2016 Wpływ obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na sytuację banków K.Kalicki

Prezentacja Konferencja Wyzwania Bankowości 2016 - Cyberbezpieczeństwo i compliance P.Czarnecki

Prezentacja, Klub Polska 2025+ Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? PROPUBLICUM, ALTERUM 2015

Prezentacja Horyzonty Bankowości 2014 Social banking - nieuchronna przyszłość? L.Kurkliński, T.Brzostowski

Prezentacja - IV Bankowe Forum Wierzytelności 2013 Upadłość konsumencka -zawór bezpieczeństwa? S.Kasiewicz, L.Kurkliński

Prezentacja Forum Bankowe 2013 Regulacje ostrożnościowe a wzrost gospodarczy L.Kurkliński

Prezentacja Forum Bankowe 2012 Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego w Polsce S.Kasiewicz, L.Kurkliński