Opinie

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

dr hab. L.Kurkliński - ALTERUM

Czas na zmianę modelu bankowości spółdzielczej

04.10.2018

 

Konferencja IT @ BANK 2017

dr hab. K.Kurkliński - ALTERUM

Konsekwencje wejścia w życie unijnej dyrektywy PSD2 i kwestiach, które wymagają doprecyzowania by wprowadzić ją w Polsce.

21.11.2017

 

 FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2017

 dr hab. dr Lech Kurkliński – ALTERUM

 Informacja na temat badań ALTERUM nad modelami bankowości spółdzielczej na świecie i wnioskami płynącymi z nich dla polskiego sektora bankowości spółdzielczej.

 Monografia "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski"

 20-21.09.2017

 

Forum Technologii Bankowych 2017

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz – ALTERUM

Konsekwencje nadmiernej aktywności regulacyjnej dla budowania cyfrowych instytucji finansowych.

26.04.2017

 


 

Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Udział bankowości spółdzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizacji lokalnego kapitału"

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz – ALTERUM

Wystąpienie prof S.Kasiewicza jako panelisty na temat kondycji i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. 

16.03.2017

 

W ramach debaty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Czwartki u ekonomistów "

tematem spotkania była Kultura w ekonomii , zarządzaniu i finansach.

W jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował tezy książki „Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”.

Prezentacja przedstawiona przez dr Lecha Kurklińskiego jest do pobrania tutaj.

Stenogram debaty można znależć tutaj. Zapis video konferencji zamieszczono obok.

9.03.2017

 

FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2016

dr Lech Kurkliński – ALTERUM

Konieczność stosowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych

13.09.2016

 

Obserwator Finansowy 

Opodatkowanie banków musi mieć konsekwencje w gospodarce

dr Lech Kurkliński ALTERUM

Zapowiedź opodatkowania banków w formie podobnej do modelu zastosowanego na Węgrzech budzi obawy o lustrzane konsekwencje - spadek rentowności banków.

Lech Kurkliński z SGH przestrzega, że możliwe obniżenie akcji kredytowej uderzy przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa, co wpłynie na PKB.

04.12.2015

 
 

Udrożnić kontakty wzmocnić relacje

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz – ALTERUM

Rozmowa z Przewodniczącym Jury konkursu Biura Informacji Kredytowej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie na temat finansów, kierownikiem Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa w SGH w Warszawie

26.02.2013