Książki

 

 Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne

 L.Kurkliński, B.Lepczyński (red.)

Recenzent : prof dr hab. Ewa Miklaszewska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego

Warszawa 2019

ISBN 978-83-922099-8-0

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

 

 

 

 

  

 Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski

L. Kurkliński, E. Miklaszewska (red.) 
Recenzent : prof dr hab. Eugeniusz Gostomski

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego,

Warszawa 2017.

ISBN 978-83-922099-7-3

POBIERZ SPIS TREŚCI I WSTĘP  

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

 

 

Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym

Stanisław Kasiewicz

Recenzent: prof. dr hab. Jan Monkiewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Warszawa 2016

ISBN 978-83-922099-6-6

POBIERZ MATERIAŁ INFORMACYJNY

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

 

 

 

Zasada proporcjonalności - przełom w ocenie regulacji

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Wierzba

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Warszawa 2014
ISBN 978-83-922099-5-9

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

 

 

 

Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Monika Marcinkowska
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Warszawa 2013
ISBN 978-83-922099-3-5

POBIERZ RECENZJĘ

POBIERZ SYNTEZĘ

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

 

 

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Michał Polasik, Karolina Przenajkowska
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Warszawa 2013
ISBN 978-83-922099-4-2


POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

 

 

 

Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

M. Folwarski, A. Jurkowska, P. Karaś, S. Kasiewicz, K. Kochaniak, L. Kurkliński, A. Łaszek, E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk, J. Pyś, I. Styn, A. Werner, J. Wiśniewska, T. Wolanin, M. Zygierewicz
Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński
Recenzent: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
Warszawa 2012
ISBN: 978-83-922099-2-8

POBIERZ KSIĄŻKĘ