Forum Bankowe 2013

W dniu 13 marca 2013 r. odbyło się kolejne Forum Bankowe, w tym roku zatytułowane Finansowanie polskiej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego i licznych nowych inicjatyw regulacyjnych. Jest to doroczna konferencja środowiska bankowego i naukowego, poświęcona aktualnym problemom i wyzwaniom stojącym przed sektorem finansowym. W tym roku była to także okazja do przedstawienia najnowszej publikacji naszego Ośrodka Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej.

W dyskusji panelowej Wyzwania dla banków płynące z nowych regulacji ostrożnościowych, poprzedzonej wystąpieniem wprowadzającym Prezesa NBP, prof. dr hab. M. Belki Unia bankowa – wnioski dla Polski, udział wziął dyrektor ALTERUM dr L. Kurkliński. Poruszył on główne tezy wydanej książki, koncentrując się na relacji: banki a interesariusz publiczny, w świetle obecnych wyzwań rozwojowych Polski. Prezentacja na Forum dostępna jest w dziale "Dyskusje i opinie".