IV Bankowe Forum Wierzytelności

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Centrum Kongresowym Stadionu Narodowego odbyło się IV Bankowe Forum Wierzytelności zorganizowane przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ALTERUM prof. S. Kasiewicz i dr L. Kurkliński z wystąpieniem „Upadłość konsumencka – zawór bezpieczeństwa. Uwarunkowania legislacyjne i społeczno-gospodarcze. Propozycje zmian”.

Zawierało ono podsumowanie dotychczas obowiązujących przepisów w tej dziedzinie oraz główne założenia specjalnego zespołu roboczego powołanego do przygotowania propozycji nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, również obejmującego upadłość konsumencką. Z przedstawioną prezentacją można się zapoznać w dziale "Dyskusje i opinie".