Projekt Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – ocena w świetle zasady

Agata Adamska

W ramach cyklu raportów wydawanych przez nasz Ośrodek dotyczących respektowania zasady proporcjonalności przy opracowywaniu krajowych i unijnych regulacji prezentujemy opracowanie odnoszące się do wytycznych KNF na temat Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przygotowane przez dr hab. Agatę Adamską ze szkoły Głównej Handlowej.