Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych

Jan Szambelańczyk, Maciej Ławrynowicz, Przemysław Piasecki

Zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpoczął realizację projektu badawczego  "Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych". W jego ramach wszyscy prezesi banków spółdzielczych w Polsce otrzymają indywidualne zaproszenie do przeprowadzenia 20-minutowego wywiadu wraz ze szczegółowym opisem badań. Kolejnym etapem będzie rozesłanie kwestionariuszy ankiety do pracowników banków, które zgodziły się wziąć udział w badaniu. Zaangażowanie przedstawicieli banków spółdzielczych jest kluczowe.  Za pomoc w realizacji badań dla wszystkich uczestników przewidziane jest  udostępnienie raportu jaki powstanie w 2015 r. Mocno kibicujemy naszym kolegom i zachęcamy do wspomożenia tej inicjatywy.