Ocena projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności

ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz instrumentów nadzoru makroostrożnościowego.

Magdalena Fedorowicz

W ramach cyklu raportów wydawanych przez nasz Ośrodek dotyczących respektowania zasady proporcjonalności przy opracowywaniu krajowych i unijnych regulacji prezentujemy opracowanie odnoszące się do projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowych, przygotowane przez prof. dr hab. Magdalenę Fedorowicz z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznania.