Analiza kryterium zasady proporcjonalności - rynek niebankowy

Aneta Waszkiewicz

Przygotowany został kolejny raport w ramach cyklu dotyczącego respektowania zasady proporcjonalności. W tym przypadku odnosi się do założeń przygotowywanej ustawy na temat nadzoru nad niebankowym rynkiem finansowym, w szczególności dotyczy firm pożyczkowych. Opracowany został przez dr Anetę Waszkiewicz z Szkoły Głównej Handlowej.