Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności

Katarzyna Kochaniak

Przedstawiamy raport dotyczący zastosowania zasady proporcjonalności w odniesieniu do nowelizacji ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. W odróżnieniu od pozostałych opracowań, tym razem jest to ocena już po uchwaleniu tej regulacji. Zawiera ona także porównanie z poprzednio obowiązującą ustawą. Raport przygotowała dr Katarzyna Kochaniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.