Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

Niniejsza książka wpisuje się w dotychczasowy nurt publikacji ALTERUM dotyczących zasady proporcjonalności i poprawy jakości przygotowywanych oraz implementowanych regulacji, zwłaszcza sektora bankowego.  W związku z tym zaproponowana została nowa metodyka oceny skutków regulacji, nazwana „Respektowanie Zasady Proporcjonalności RZP”. Nawiązuje wprost do jej istoty i podstawowych części składowych – zasady odpowiedniości, konieczności oraz proporcjonalności sensu stricto. Te reguły są transformowane na kryteria wskazujące najważniejsze obszary regulacji, decydujące o skuteczności i efektywności jej wdrażania. Aby nie oderwać się od otaczającej rzeczywistości, autorzy postanowili zweryfikować proponowaną metodę na przykładzie konkretnych dokumentów.