Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego.

Na przełomie 2014 i 2015 roku zespół pod kierownictwem dra Michała Polasika, przy wsparciu Związku Banków Polskich, zrealizował projekt badawczy Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego. W jego ramach przeprowadzono rozbudowaną ankietę . Dzięki wysokiemu zaangażowaniu przedstawicieli sektora finansowego uzyskano odpowiedzi od 24 banków komercyjnych, 11 banków spółdzielczych lub zrzeszeń, 10 agentów rozliczeniowych i innych instytucji obsługi procesu płatności oraz 70 ekspertów. Streszczenie wyników dostępne jest na naszych stronach – kliknij TU.