Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym

9 marca 2016 roku na dorocznym Forum Bankowym miała miejsce premiera książki prof. Stanisława Kasiewicza "Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym". Autor poszukuje w niej odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można poprawić jakość regulacji aby zwiększyć stopień ich akceptacji i polepszyć bilans kosztów i korzyści.

Cztery główne korzyści, jakie mógłby odnieść sektor finansowy gdyby propozycje zawarte w książce zostały uwzględnione to:

- odstąpienie od aptekarskiej weryfikacji formalnego przestrzegania obowiązujących przepisów, które są nierelewantne w stosunku do danego banku,
- zmniejszenie liczby wdrożeń projektów o wysokim ryryku regulacyjnym,
- polepszenie się reguł gry między regulatorem a bankami,
- zmniejszenie niepewności w działalności sektora bankowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym książki - kliknij TU.