WYZWANIA BANKOWOŚCI 2016

W dniu 22 listopada 2016 roku w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania Bankowości 2016”, która zgromadziła wybitnych praktyków ze środowiska bankowego,  ludzi nauki oraz przedstawicieli rządu. Po powitaniu przez rektora uczelni, prof. Witolda Bieleckiego oraz prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, miało miejsce wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, który w swojej prezentacji nawiązał do Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, poświęcone aktualnym wyzwaniom w polskim systemie bankowym. Dotyczyły one relacji między bankowością a programami rozwojowymi państwa, wpływu obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na sytuację banków oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie bankowym. Podsumowania konferencji dokonał dr Lech Kurkliński z  Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum.