ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się kolejne Seminarium Zarządzanie Ryzykiem   i Kapitałem   w Instytucjach Finansowych.

Wzięli w nim udział członkowie zarządów oraz dyrektorzy zarządzający ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych, przedstawiciele regulatorów oraz świata akademickiego, w tym   dr L. Kurkliński oraz prof.S.Kasiewicz.

 

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z:

  • oczekiwaniami i wyzwaniami regulacyjnymi w 2017 roku z perspektywy regulatorów,
  • wpływu wymogów regulacyjnych na modele biznesowe i strukturę bilansów banków,
  • oddziaływania niskich stóp procentowych na koszty pozyskania finansowania działalności oraz na stabilność bazy depozytowej.

Więcej można przeczytać na https://zkb.projektekf.pl/pl/program