SPOTKANIE KLUBU POLSKA 2025+

W czwartek 9 lutego 2017 roku w Klubie Bankowca odbyło się spotkanie, którego tytuł to : "Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i ich znaczenie dla rozwoju bankowości w Polsce".

Wstępem do dyskusji o wpływie czynników kulturowych na dotychczasowy rozwój sektora bankowego w Polsce, w różnych aspektach i z różnych punktów widzeniana, była prelekcja dr Lecha Kurklińskiego z ALTERUM, Włodzimierza Kicińskiego, b. Prezesa Nordea Bank Polska i Wiesława Thora, członka rady nadzorczej mBanku.

Prezentacja dr Kurklińskiego jest TUTAJ.

Na temat spotkania można przeczytać na stronie ZBP https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/luty/klub-polska-2025-kulturowe-uwarunkowania-kapitalu-zagranicznego-w-sektorze-bankowym.

Wideo https://mail.google.com/mail/u/0/#label/_ALTERUM/15a5f92298002b4a

Więcej na temat kulturowych uwarunkowań w dziale Dyskusje/Opinie.


Uczestnicy dyskusji w Klubie Polska 2025+ szczególnie zwrócili uwagę na poznawczą rolę książki dr L. Kurklińskiego „Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce” (wydawnictwo C.H.Beck 2016) na podstawie której przedstawiona została prelekcja na spotkaniu Klubu.Zwracano uwagę, że rozważania i wnioski w książce zawarte są bardzo dobrze udokumentowane i oparte na solidnym materiale faktograficznym.

Fragment książki https://www.ksiegarnia.beck.pl/15663-kapital-zagraniczny-a-kulturowe-uwarunkowania-zarzadzania-bankami-w-polsce-lech-kurklinski#description

Recenzja w Bezpieczny Bank str 145

https://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank/spisy-tresci-czasopisma-bezpieczny-bank/bezpieczny-bank-nr-4-65-2016/