KONWERSATORIUM W PTE W WARSZAWIE "CZWARTKI U EKONOMISTÓW"

W dniu  9 marca 2017 r przedstawiciel ALTERUM na zaproszenie prof.Elzbiety Mączyńskiej Prezesa PTE był panelistą debaty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie.

Tematem spotkania była KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH i w jej trakcie dr Lech Kurkliński zaprezentował tezy książki „ Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”. Patrz  http://pte.pl/pliki/2/1/CzuE%209.03.17v2.pdf

Prezentacja przedstawiona przez dr Lecha Kurklińskiego tutaj.