WYWIAD W MIESIĘCZNIKU BANK 3/2017

W numerze marcowym (3/2017) Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się wywiad z dr. Lechem Kurklińskim zatytułowany Czynnik kulturowy ma wpływ na zarządzanie bankiem przeprowadzony przez Przemysława Barbricha i Jana Osieckiego. Dotyczył on wyników badań nad kulturowymi aspektami funkcjonowania kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, a także szerszego spojrzenia na bankowość w interdyscyplinarnym ujęciu ekonomiczno-zarządczo-socjologicznym. W szczególności podkreślone zostały konsekwencje ostatniego kryzysu finansowego, który nie był tak dotkliwy dla Polski, ale wywołał poważne zmiany strukturalne i kulturowe.