MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN BANKING

W dniu 27 marca 2017 roku Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zorganizowała międzynarodowe seminarium naukowe „The role of foreign capital in banking”. Celem seminarium była wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli polskiego sektora bankowego na temat znaczenia kapitału zagranicznego w bankowości, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wykłady wprowadzające wygłosili:

·  Prof. Paul Wachtel, NYU Stern School of Business: Ownership and Institutions - lessons from transition banking

·  Dr Lech Kurkliński, SGH, Dyrektor ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego : Foreign capital in the Polish banking sector - intercultural context

 Prezentację dr L.Kurklińskiego można zobaczyć TUTAJ