Forum Bankowe 2017

KREDYTOWANIE GOSPODARKI PRZEZ BANKI W NOWYCH UWARUNKOWANIACH REGULACYJNYCH I EKONOMICZNYCH

15 marca 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XXIII edycja Forum Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było „Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowanych regulacyjnych i ekonomicznych”. W Forum Bankowym 2017 uczestniczyło około 550 osób reprezentujących banki, władze regulacyjne, władze nadzorcze oraz władze monetarne, a także międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki i polityki. Obrady Forum były obserwowane przez ok 50 przedstawicieli mediów. 

Forum Bankowe zostało podzielone na cztery sesje:

  1. Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego.

  2. Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki.

  3. Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce.

    Możliwości poszerzenia gamy usług bankowych dla klientów.

  4. Sesja specjalna: Nowe programy publiczne dla klientów banków .

 
Więcej o Forum Bankowym 2017 można przeczytać na stronie https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/obraduje-forum-bankowe-2017
 
Prof S.Kasiewicz i dr L.Kurkliński są autorami rozdziału do publikacji przekazanej uczestnikom Forum Bankowego 2017 pod tytułem "Strategie stóp procentowych w bankowości " za co otrzymali osobiste podziękowania od Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, które można zobaczyć tutaj.