VII EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY

W dniach 5-7 czerwca w Sopocie odbył się VII Europejski Kongres Finansowy, którego temat wiodący to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.

Spotkanie czerwcowe jest kulminacją całorocznej aktywności Kongresu i uwieńczeniem specjalistycznych konferencji, co powoduje że Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany think tankiem.

Kongres inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości oraz nowoczesnych technologiach w instytucjach finansowych.

W programie Kongresu w dniu 6 czerwca 2017 roku znalazło się też spotkanie autorskie z dr hab. Lechem Kurklińskim na temat książki „Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce”, które prowadził prof. Stanisław Kasiewicz.