Czas na zasadę proporcjonalności

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) obok artykułu D. Daniluka ukazał się też tekst Stanisława Kasiewicza i Lecha Kurklińskiego na temat zasady proporcjonalności. Autorzy wskazują na jej istotę i aktualność w obecnych uwarunkowaniach regulacyjnych sektora bankowego. Zaprezentowany został również skrócony przegląd międzynarodowej literatury dotyczącej tej problematyki.

Czytaj więcej TUTAJ