CZAS NA SYSTEMOWE I DŁUGOTERMINOWE DECYZJE REGULATORÓW...

W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” (2017/05) ukazał się artykuł współpracownika ALTERUM Dariusza Daniluka. Dotyczy on wyzwań jakie stoją przed unijnymi i krajowymi regulatorami   w odniesieniu do sektora bankowego. Autor stara się nakreślić ewentualne priorytety regulacyjne obejmujące w przypadku Polski kwestie: obciążeń podatkowych i parapodatkowych, problemu „frankowiczów”,  wymogów kapitałowych, umiejscowienia nadzoru, listów zastawnych i banków hipotecznych oraz bankowości spółdzielczej.

Czytaj więcej TUTAJ