KONFERENCJA NAUKOWA UE W KRAKOWIE "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I DYLEMATY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE"

W roku akademickim 2016/2017 przypada Jubileusz 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz Katedry zbiegł się z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego - Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wieloletniego Kierownika Katedry, związanego z nią od początku swojej kariery akademickiej. Chcąc uczcić wymienione Jubileusze Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw zorganizowała w 21 czerwca 2017 roku konferencję naukową nt. Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie.

Podczas Konferencji trwała ożywiona dyskusja na temat istoty współczesnego przedsiębiorstwa. Prof. S. Kasiewicz w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że tradycyjne przedsiębiorstwo XX wieku całkowicie odróżnia się od typowego przedsiębiorstwa cyfrowego z punktu widzenia takich kluczowych pojęć jak: strategia, model biznesowy, konkurencja, klient i wartości. W związku z tym, że wkraczamy niezwykle szybko do nowej cywilizacji cyfrowej istotne jest włączenie do problematyki nauczania „Nauki o przedsiębiorstwie” takich nieobecnych zagadnień jak: kultura organizacyjna oraz ryzyko i niepewność. Taki postulat wynika z obserwacji zachowań i postaw instytucji finansowych, które liderują na rynku usług bankowych, a jednocześnie wykorzystują w szerokim zakresie nowoczesne technologie.