SEMINARIUM EKSPERCKIE SUSTAINABLE FINANCE

1 wrzesnia 2017 roku w Związku Banków Polskich odbyło się z udziałem dr hab. L.Kurklińskiego i prof.S.Kasiewicza seminarium eksperckie na temat dotyczące okresowego raportu działającej przy Komisji Europejskiej Grupy ds. Sustainable Finance (UE High-level Expert Group on Sustainable Finance).

Uwagi w zakresie raportu, idei zrównoważonego rozwoju i możliwości kształtowania polityki regulacyjnej wspierającej długoterminową orientację w finansach, omawiane i przekazane w trakcie seminarium zostaną uwzględnione w dalszych pracach grupy eksperckiej i włączone do finalnego raportu, który zostanie zaprezentowany Komisji Europejskiej. Raport okresowy Eksperckiej Grupy ds. Sustainable Financemożna przeczytać tutaj.