WYZWANIA BANKOWOŚCI PRAWO - WARTOŚCI - FINANSE

15 listopada 2017 roku Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zorganizowali coroczną konferencję, która jest próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym.

Tematami tegorocznej debaty były tak ważkie i aktualne tematy jak:

  • System wartości a prawo w świecie ekonomii i finansów
  • Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności
  • Outsourcing – optymalizacja kosztów a ryzyko prawne

Szczególny charakter wydarzenia wynikał z faktu, że było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, które dało doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Program wydarzenia można zobaczyć tutaj.