COMPLIANCE DAY 2018

W dniach 6-7 lutego 2018 odbyła się w Warszawie konferencja pod tytułem „Compliance Day 2018” zorganizowana przez Instytut Compliance. Patronat nad konferencją objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Viadrina Compliance Center.

W ciągu dwóch dni wystąpiło 35 panelistów w czterech sesjach reprezentujących głównie przedstawicieli największych spółek publicznych w Polsce odpowiedzialnych za praktykę wdrażania zgodności przepisów z uchwalanymi i obowiązującymi regulacjami. 

Najciekawszym elementem tej Konferencji było wystąpienie prof. Bartosza Makowicza przedstawiającego wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania stanu rozwoju compliance w Polsce.Cały okres związany z przygotowaniem raportu trwał ok. 4 lata.             

Z przedstawianego raportu wynika coraz większe zainteresowania praktyki gospodarczej wdrożeniem koncepcji compliance, dokonujący się postęp organizacyjny i merytoryczny w działalności  komórek i specjalistów z obszaru zgodności w przedsiębiorstwach.

Specyfiką tej Konferencji było duże zainteresowanie młodych wykształconych absolwentów prawa i w innych dyscyplinach naukowych, którzy już w chwili obecnej lub w najbliższej przyszłości chcą swoją karierę związać z działalnością w tej dziedzinie zarządzania. 

Pewnym zaskoczenie była niewidoczna obecność pracowników bankowych w Konferencji, mimo że problematyka compliance jest dla nich kluczowa i ściśle łącząca się z zarządzanie ryzykiem, a co ważna odbyła się w Klubie Bankowca.ALTERUM w Konferencji reprezentował prof.S.Kasiewicz.