KONFERENCJA "WNIOSEK W SPRAWIE WSZCZĘCIA W STOSUNKU DO POLSKI PROCEDURY ART 7 TRAKTATU UNII EUROPEJSKIEJ"

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało 16 stycznia 2018 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie konferencję nt. "Wniosek w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne". ALTERUM w koferencji reprezentował prof S.Kasiewicz