TEAM EUROPE - WYJAZD STUDYJNY DO INSTYTUCJI EUROPEJSKICH W BRUKSELI

W dniach 20-21 marca 2018 przedstawiciele Sieci Team Europe w Polsce a wśród nich reprezentaci ALTERUM w osobach prof. zw. dr hab. Stanisława Kasiewicza jako nauczyciela akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof nadz dr hab Lecha Kurklińskiego Dyrektora Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERIUM uczestniczyli w wyjeżdzie studyjnym do instytucji europejskich w Brukseli.

Team Europe w Polsce jest zespołem 47 ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Zakres specjalności ekspertów jest bardzo szeroki – zajmują się m.in. systemem instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami gospodarczymi i monetarnymi, polityką zagraniczną oraz bieżącymi zagadnieniami politycznymi związanymi z UE. 

Więcej o polskim zespole Team Europe można znaleźć tutaj.