NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA

W dniach 21-23 maja 2018 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej zorganizowali w Nałęczowie XIX Międzynarodową Konferencję Naukową  Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa.

W trakcie konferencji przedstawiono szereg referatów dotyczących zastosowania i wpływu cyfrowego rozwoju na nasze życie.
Interesujące były nie tylko przedstawione przykłady praktycznego wykorzystania cyfrowych rozwiązań ( np. blockchain ) ale też ich realnego wpływu  na bieżące  życie gospodarcze i społeczne.

W tym kontekście paneliści próbowali też określić czynniki rozwoju na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego.

ALTERUM w konferencji było reprezentowane przez prof. L.Kurklińskiego, który był członkiem Komitetu Naukowego Konferencji a w czasie sesji plenarnej otwierającej konferencję wygłosił referat „Wyzwania współczesnej bankowości. Ryzyko klienta cyfrowego.” Treść referatu mozna przeczytać tutaj.