MULTIKONFERENCYJNE SPOTKANIE ŚWIATA FINANSÓW W WARSZAWIE-HORYZONTY BANKOWOŚCI 2018

Po raz siódmy w jednym miejscu w Warszawie, w jednym czasie 12 czerwca 2018 roku, odbyło się kilka spotkań i konferencji, w których udział wzięły setki przedstawicieli sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm sektora bankowego oraz środowisk naukowych.

Uczestnictwo w multikonferencyjnym projekcie zwanym HORYZONTY BANKOWOŚCI 2018 , w skład którego weszło:
•    FORUM STRATEGII BANKOWYCH
•    PŁATNOŚCI MOBILNE
•    BANK TECH W POSZUKIWANIU EFEKTYWNOŚCI
•    RADA DS. KOMPETENCJI SEKTOR FINANSOWY
•    RANKING NAJWIĘKSZYCH BANKÓW W POLSCE
było okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz wyjątkową okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Podsumowaniem dnia była wspólna debata: „Rola edukacji ekonomicznej społeczeństwa i pożądane kierunki badań w nowoczesnym systemie finansowym”, w której jednym z panelistów był sekretarz naukowy ALTERUM.

W swoim wystąpieniu prof. S.Kasiewicz poparł wysuwany postulat, aby edukacja zaczęła się od przedszkola i trwała w całym okresie życia klientów. Zwrócił jednakże uwagę na fakt, że istotną luką w sektorze bankowym, a nawet całym finansowym jest brak empirycznych badań na stanem kultury ryzyka w polskich instytucjach finansowych .

Poza licznymi korzyściami, jakie można osiągnąć z posiadania i kształtowania mocnej kultury ryzyka jest zdolność do znaczącej poprawy wiedzy i doświadczeń klientów, aby nie stali się ofiarami agresywnych postaw i zachowań pracowników bankowych. Tym samym kultura ryzyka kreuje wysoki poziom edukacji klientów. Kultura ryzyka wpływa też pozytywnie na efektywność banków, ich stabilność i bezpieczeństwo.

Dlatego sekretarz naukowy ALTERUM zgłosił postulat, aby starać się w jak najkrótszym czasie zredukować ten stan braku solidnej wiedzy o poziomie kultury w polskim sektorze bankowym w stosunku do wielu innych krajów UE.