DEBATA PTE : WSPÓLNA POLITYKA ROLNA FUNDAMENTALNYM CZYNNIKIEM ROZWOJU LOKALNEGO

15 listopada 2018 r w Warszawie odbyła się debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA w ramach

Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” moderowana przez Prezes PTE  prof. dr hab.Elżbieta Mączyńską.
Debatę poprzedziły wystąpienia Dyrektora Waldemara Guby z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdzisława Kupczyka prezesa Zarządu Banku BPS S.A., Bartosza Kublika prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz prof.dr hab.Jana Szambelańczyka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Chociaż głównym tematem dyskusji miała być wspólna polityka rolna to większość jej uczestników wyrażała opinie na temat funkcjonowania banków spółdzielczych  w Polsce .
Jednym z dyskutantów był dyrektor ALTERUM prof.L.Kurkliński, który zauważył upodabnianie się działań banków spółdzielczych do banków komercyjnych.
Prezes KZBS Krystyna Żabówka przedstawiła opinię, że warunkami rozwoju banków spółdzielczych są teraz stabilne przepisy prawne ich dotyczące, zastosowanie w bankach efektywnej technologii, wykorzystanie otoczenia społecznego w którym te banki działają.
Większość uczestników dyskusji jak i paneliści zwracali uwagę na duże przemiany, które dokonały się w tym sektorze w czasie ostatnich lat, ale nie unikali tez krytycznych uwag jak i oceny wyzwań dla sektora bankowości spółdzielczej. W debacie wzięli też udział reprezentanci ALTERUM i WIB. Więcej na ten temat – w tym zapis debaty online, prezentacje i galeria zdjęć na stronie http://www.pte.pl/226_archiwum.html