SPOTKANIE SEKTORA I INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH 6-7 GRUDNIA 2018 W WARSZAWIE

Tegoroczny Kongres był poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance.
Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji o najbardziej aktualnych problemach rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance. Prelegenci tegorocznych debat Kongresu wskazywali na dynamiczne zmiany w udzielaniu kredytów konsumenckich. Na tym rynku jest obecnych wiele podmiotów, które walczą o klienta począwszy od banków do firm technologicznych
Większość uczestników Kongresu uważała, że firmy technologiczne, czyli tzw. e-giganci, będą największym zagrożeniem dla obecnie działających innych podmiotów na polskim rynku kredytowym,
Wprawdzie banki doskonale rozumieją ryzyko i potrafią coraz lepiej selekcjonować klientów przez to minimalizując szkody, ale nowe technologie kreują nowe modele biznesowe i nową kulturę ryzyka.
Dlatego zdaniem sekretarza naukowego ATERUM prof. dr hab. S.Kasiewicza, konieczne jest  badanie i analiza stan kultury krajowych instytucji bankowych, by utrzymać pozycję konkurencyjną banków w nowej architekturze cyfrowego rynku finansowego. Wystąpienie  prof. dr hab. S.Kasiewicza można przeczytać tutaj. Więcej o Kongresie https://kcf.projektekf.pl/