NOWE UPRAWNIENIA KNF A REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ

9 listopada 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wprowadza ona nowy, dodatkowy dział w Prawie bankowym „Przejęcie banku” nadający Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uprawnienia do podjęcia decyzji o przejęciu przez bank innego podmiotu będącego w sytuacji obniżenia jego funduszy własnych poniżej poziomu ustawowo określonego albo powstania niebezpieczeństwa zaistnienia takiego stanu.

Przygotowana przez prof.L.Kurklińskiego i prof. S.Kasiewicza ekspertyza jest analizą nowych uprawnień KNF wobe regulacji Unii Europejskiej. Autorzy we wnioskach wskazują, że

" (..) 1) Mimo, że obiektywne przesłanki przemawiały za rozważeniem wprowadzenia nowej regulacji związanej z przejmowaniem (lub łączeniem banków), będących w stanie wysokiego zagrożenia, to nadmierny pośpiech, jaki towarzyszył uchwalaniu omawianej ustawy będzie generował zwiększone ryzyko i nowe jego rodzaje. Wynikają one z nieprecyzyjności, arbitralności, niedopowiedzeń przyjętych rozwiązań w skomplikowanej materii ingerencji władzy publicznej w sferę zarzadzania własnością aktywów prywatnych.

2) Jeśli uznać, że ustawa dotycząca nowych uprawnień KNF w procesie przejmowania banków jest niezwykle ważna, a nawet według niektórych uznawana jako mająca strategiczne znaczenie, to proces jej opracowania daleko odbiega od dobrych praktyk legislacyjnych, a co ważniejsze była procedowana z łamaniem licznych zasad (np. sposób konsultowania ustawy, przeprowadzenia oceny skutków regulacji, kwantyfikacji dobra publicznego, przestrzegania transparentności, czytelnej komunikacji celów społeczeństwu, przestrzegania zasady proporcjonalności).

3) Nasuwa się ogólny wniosek, że narzędzia mające służyć w celach ochronnych, mogą być umyślnie lub nieumyślnie wykorzystane do działań nadużywających lub wręcz sprzecznych z deklarowanymi intencjami naprawy systemu bankowego. Ostatnie zawirowania, jakie wystąpiły wokół najważniejszych instytucji regulacyjno-nadzorczych w 2018 r. pokazują, że patologiczne zjawiska w tej dziedzinie nie są tylko hipotetyczne. Dlatego tym bardziej winien być zachowany profesjonalizm procesu legislacyjnego. (..) "

Cały tekst można przeczytać https://ec.europa.eu/poland/news/190114_knf_pl