WYZWANIA POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W 2019 R.

W Konwencie uczestniczyły najważniejsze osoby polskiej bankowości spółdzielczej (około 100 osób), w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń.

W pierwszej części spotkania dokonano oceny działań w minionym roku w odniesieniu do ustaleń podjętych na Konwencie w 2018 roku. Prezes Zarządu ZBP K.Pietraszkiewicz, jak i Wiceprezes Zarządu ZBP W.Kiciński wskazali jednoznacznie, że proces transformacji wymaga większego zaangażowania banków spółdzielczych.

W drugiej części poświęconej raportom na temat sytuacji w bankowości spółdzielczej szczególne zainteresowanie i uwagę wzbudziła prezentacja dyrektora ALTERUM prof. nadzw. dra hab. Lech Kurklińskiego oparta na wywiadach przeprowadzonych między październikiem 2018 a styczniem 2019. Badanie pokazało szereg problemów środowiska bankowości spółdzielczej począwszy od trwania jako dominującej strategii działania jednej jej części do skłonności do zmian, która cechuje drugą grupę. Wszystko to dzieje się w sytuacji braku autorytetów czy instytucji potrafiących wyznaczyć i skutecznie wdrożyć zmiany. Wprawdzie wielu wskazuje na konieczność większej dynamiki zmian w sektorze bankowości spółdzielczej, ale każdy chce je robić „po swojemu”, co nie pozwala szybko osiągnąć pozytywnych rezultatów. Całościowy raport z przeprowadzonych badań wraz z wnioskami zostanie przedstawiony środowisku banków spółdzielczych w  marcu 2019 r
W prezentacji dr A. Banasiak ze ZBP, wskazał na procesy zachodzące w europejskiej i polskiej bankowości spółdzielczej oraz przedstawił perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce.

Wynikiem prac trzech grup roboczych Konwentu to jest Wizerunku, Bezpieczeństwa i Współpracy są przyjęte 22 rekomendacje i konkretne działania do ich wypełnienia, które winny być przez spółdzielczość bankową w Polsce zrealizowane w bieżącym roku, by doprowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.