OBRAZ I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W OCZACH SAMYCH SPÓŁDZIELCÓW I LOKALNYCH ŚRODOWISK

W najnowszym numerze 1(2019) w części poświęconej raportom i badaniom zamieszczono artykuł, którego autorami są prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński oraz dr Marcin Idzik z KANTAR POLSKA.
Artykuł "Obraz i przyszłość polskiej bankowości spółdzielczej w oczach samych spółdzielców i lokalnych środowisk" powstał bazując na raporcie ALTERUM opracowanym na podstawie  badania ilościowego przeprowadzonego w końcu 2018 roku wśród kadry kierowniczej banków spółdzielczych oraz lokalnych interesariuszy: osoby indywidualne, JST i przedsiębiorców na temat oceny funkcjonowania banków spółdzielczych.

W artykule zwrócono uwagę na następujące zjawiska w środowisku bankowości spółdzielczej ( śródtytuły redakcji) :
1.    Środowisko spółdzielców w zdecydowanej większości unika otwartej rozmowy na temat zmian w bankowości spółdzielczej .
2.    Następuje dezintegracja środowiska i pogłębianie rozwarstwienia
3.    Brakuje autorytetu i lidera-instytucji lub osobowości, która wyznaczy kierunki zmian i skutecznie je wdroży
4.    Logika kryteriów ostrożnościowych i efektywnościowych bezwzględnie wymusi integrację środowiska, ale dla wielu banków może być już za późno
Na temat innych artykułów tego numeru „Głosu Banków Spółdzielczych”, który poświęcony jest aktualnym wyzwaniom bankowości spółdzielczej można przeczytać http://www.kzbs.pl/glos-bankow-spoldzielczych.html