AKTYWNY UDZIAŁ ALTERUM W FORUM BANKOWYM 2019 W WARSZAWIE

W tym roku kolejna edycja konferencji Związku Banków Polskich, która zawsze poświęcona jest dyskusji sektora bankowego na temat aktualnych zagadnień nurtujących środowisko była dyskusją nad czterema aktualnymi wyzwaniami środowiska bankowego, z których dwa dotyczą zagadnień ekonomicznych, a dwa technologicznych.
W sesji I podjęto dyskusję o uwarunkowaniach regulacyjnych finansowania polskiej gospodarki przez sektor bankowy. Debatę moderował Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP. W dyskusji panelowej udział wzięli: Sławomir S. Sikora prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie, Mirosław Skiba – prezes zarządu SGB-Banku, Lidia Jabłonowska-Luba – wiceprezes zarządu mBanku, dr Mariusz Cholewa – prezes zarządu BIK i prof. nadzw. dr hab. Lech Kurkliński – dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.
W swoich wystąpieniach dyskutanci podkreślali jak ważnym jest, aby banki posiadały środki i mogły skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki. Polityka państwa, które nakłada kolejne obciążenia na banki jest szkodliwe dla rynku. Dodatkowo pożądane jest by banki posiadały wystarczająco środków do realizacji nowych wyzwań technologicznych, w tym by sprostać konkurencji  nowymi podmiotami niebankowymi. O powyższym trzeba głośno mówić w Polsce, by za kilka lat rządzący nie obarczyli środowiska bankowego grzechem zaniechania.

ALTERUM przygotowało i wydało specjalnie na obrady FORUM BANKOWEGO 2019 moografię "Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce, konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne".Opracowanie zostałoi przygotowane pod redakcją naukową prof. nadzw. dra hab. Lech Kurklińskiegi i dra Błażeja Lepczyńskiego, a auotorami jest zespół ekspertów bankowości z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Więcej na temat nowej monografii w odrębnej informacji w AKTUALNOŚCIACH.
Sesja II poświęcona była stałej stopie procentowej w kredycie hipotecznym – jak ją wdrożyć i stosować w istniejących uwarunkowaniach ekonomicznych w Polsce. W trakcie dyskusji wymieniono wiele czynników, które mają wpływ na wybór systemu przez klientów i banki.
Zwrócono uwagę jak ważne dla banków jest funkcjonowanie rynku kapitałowego, listy zastawne, zmiany stóp procentowych w przyszłości . Dyskutowano o możliwości wprowadzenia ulg podatkowych dla klientów korzystających z kredytów o stałej stopie procentowej, prowizji za przedterminową spłatę.
Następne dwie sesje obejmowały dyskusje nad konsekwencjami dla rozwoju rynku implementacji PSD2 oraz szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.
W dyskusji wypowiadano się na temat infrastruktury krytycznej gotowej na odparcie ataków ze strony cyberprzestępców oraz jakich środków i działań potrzeba, aby przeciwstawić się innym zagrożeniom ery cyfrowej, w tym kradzieży tożsamości.
Więcej na temat konferencji FORUM BANKOWE 2019 można przeczytać https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2019/marzec/forum-bankowe-2019