ALTERUM NA KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO CENTRUM W BRNIE

Wydział Ekonomii i Biznesu oraz Centrum Europejskie Mendel zorganizowały na Uniwersytecie Mendel w Brnie, Czechy w dniach 16-17 maja 2019 roku konferencję naukową „Euro po 20 latach : Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”.

Prelegentami konferencji byli reprezentanci uczelni ekonomicznych Austrii, Czech, Węgier, Polski. Reprezentant ALTERUM prof. S.Kasiewicz przedstawił w jej trakcie prezentację przygotowaną wspólnie z prof. L.Kurklińskim „Kultura ryzyka a konkurencyjna pozycja banków wobec cyfryzacji unijnego rynku usług finansowych”.

Prezentacja wskazuje, że od wielu lat zarządzanie ryzykiem oparte jest na tradycyjnych metodach analizy, głównie za pomocą narzędzi ilościowych, a wybrane jakościowo oparte są tylko na „twardych faktach”. Kluczowa jest zgodność instrukcji wewnętrznych i przepisów zewnętrznych, przede wszystkim z formalnego punktu widzenia.

Autor zauważa, że takie podejście nie chroni sektora przed poważnymi problemami, takimi jak kryzys finansowy i stwarza wzrost zagrożeń w dobie zmian w cyfrowych usługach finansowych.
Dlatego koniecznym jest uzupełnienie zarządzania ryzykiem o elementy odnoszące się do systemu wartości, przekonań, wiedzy, percepcji i zrozumienia ryzyka rozpoznanego przez kierownictwo, wszystkich pracowników banku i innych interesariuszy.

Przedstawione stanowisko spotkało się zainteresowaniem uczestników konferencji i może być przedmiotem dalszych opracowań i działań ośrodków naukowych.