XI FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

„Technologia na rzecz biznesu” była tematem przewodnim XI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019, które odbyło się 22-23 maja 2019 w Warszawie.


Forum to szereg bloków tematycznych dotyczących wsparcia back office banków spółdzielczych, perspektyw funkcjonowania bankowości spółdzielczej w obszarze technologii oraz wzrastającej roli fintechów i robotów w bankowości spółdzielczej. Podczas dyskusji przedstawiano także wykorzystywanie technologii IT w dodatkowych usługach, które zwiększają dochody banków spódzielczych.

Waznym wydarzeniem Forum było podpisanie przez przedstawicieli banków zrzeszających (SGB, BPS), Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich oraz dostawców rozwiązań IT listu intencyjnego o współpracy w zakresie wykreowania jednolitych standardów informatycznych dla sektora oraz stworzenia narzędzi zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa.