BANKOWOŚĆ EMOCJONALNA : CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ OD NEOBANKÓW I FINTECHÓW?

Konferencja zorganizowana w Krakowie przez Narodowy Bank Polski oraz Katedrę Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 24 maja 2019 zgromadziła wielu praktyków i teoretyków bankowości z kraju i zagranicy. Byli to zarówno przedstawiciele banków, NBP, ZBP, KZBS , firmy doradczej KPMG jak i wielu akademików, którzy w polskich uczelniach na co dzień analizują działania sektora bankowego.  

Wystąpienia prelegentów i dyskusja odbywała się wokół tematu „ Jak dokonać transformacji kultury, zwiększyć zaufanie i uprościć operacje bankowe? ”.

ALTERUM reprezentowali prof. L.Kurkliński oraz prof.S.Kasiewicz, którzy przedstawili prezentację „Cyfryzacja bankowości a kultura ryzyka” będącą wprowadzeniem do panelu „Wyzwania regulacyjne we współpracy banków z sektorem Fintach”.